Yamaha 4AC Langschaft - M46  

Angaben zum MotorYamaha 4AC

2-Takt, Langschaft

- Zündfunke vorhanden
- Kompression i.O.
- Schaltung i.O.
- Getriebe i.O.
- lief bis zum Schluss

A559M46 Yamaha
4AC Motorhaube

Artikelnummer: 6E0-42610-26-EJ, 6E0-42610-24-EJ

Bezeichnung: Motorhaube, top cowling
Hersteller: Yamaha
Zustand: gebraucht

Preis: 59€

A562M46 Yamaha
4AC Schwungmasse

Artikelnummer: 6E0-85550-71

Bezeichnung: Schwungmasse, rotor assembly
Hersteller: Yamaha
Zustand: gebraucht

Preis: 90€

A564M46 Yamaha
4AC Notstoppschalter

Artikelnummer: 6A0-82550-01, 6E0-82550-00

Bezeichnung: Notstoppschalter, stop switch assembly
Hersteller: Yamaha
Zustand: gebraucht

Preis: 25€

A566M46 Yamaha
4AC Steuergerät

Artikelnummer: 6E0-85540-71

Bezeichnung: Steuergerät, CDI Einheit, CDI Unit
Hersteller: Yamaha
Zustand: gebraucht

Preis: 95€

A568M46 Yamaha
4AC Schaft

Artikelnummer: 6E0-45111-02-EJ

Bezeichnung: Schaft, shaft, upper casing
Hersteller: Yamaha
Zustand: gebraucht

Preis: 95€

A570M46 Yamaha
4AC Statorplatte

Artikelnummer: 6E0-85560-71, 6E0-85560-70

Bezeichnung: Statorplatte, Grundplatte (komplett)
Hersteller: Yamaha
Zustand: gebraucht

Preis: 79€

A572M46 Yamaha
4AC Motorwanne

Artikelnummer: 6E0-42711-05-EJ, 6E0-42711-03-EJ

Bezeichnung: Motorwanne, bottom cowling
Hersteller: Yamaha
Zustand: gebraucht

Preis: 75€

A573M46 Yamaha
4AC Motorblock

Artikelnummer: 6E0-W0090-04-EJ, 6E0-W0090-03-EJ

Bezeichnung: Motorblock, crank cylinder assembly
Hersteller: Yamaha
Zustand: gebraucht

Preis: 195€